Mar 23, 2011

Amerika: Od Slobode do Fašizma

[America: Freedom to Fascism (2006)]
"Amerika: Od Slobode do Fašizma" je dokumentarni film Aarona Russo-a.

Izmedju ostalog, prikazuje i dokazuje da je porez na lični dohodak u Americi u stvari ilegalan.Dokumentarac takodje pokriva čitav dijapaton tema, kao što su na primer: IRS (Internal Revenue Service), FRS(Federali sistem rezervi), Nacionalne ID karte, RFID čipove (implante za ljude),  Diebold, elektronske glasačke mašine, Zloupotrebu takozvanog teaser oružja, ugoržavanje osnovnih ljudskih prava i svodjenja istih na minimum od strane totalitarnog sistema.