Mar 20, 2011

Aspartam – slatki ubica u sokovima i žvakama

Aspartam, vještaćki šećer izaziva veoma ozbiljne simptome, od gubitka pamćenja pa do tumora na mozgu.
Aspartam se nekada koristio kao bojni otrov, a njegovo neurološko djelovanje možete najbolje utvrditi i provjeriti na mravima. Pokus je vrlo jednostavan. Ukoliko imate mrave u kući ili stanu u blizini rupe iz koje izlaze ili na put mravima stavite zgnječene tabletice umjetnog sladila aspartama (ili prah). Uskoro ćete primijetiti kako više nemate problema s mravima. To je zato što aspartam djeluje na neurološkoj bazi na mravlji živčani sustav, mravi postaju dezorijentirani i na kraju umiru. Uspijete li natjerati mrave da odnesu komadiće aspartama u rupu, za pretpostaviti je da će gotovo svi mravi u njoj biti “uspavani”.


Aspartam je daleko najopasnija supstanca na tržištu koja koja se nalazi u hrani i napitcima (i tzv. “sugar-free” žvakaćim gumama, prim. prev.) On je odgovoran za preko 75% prijava štetnih efekata dodataka za hranu, koje su podnjete američkom Zavodu za Zaštitu Zdravlja (FDA). Mnoge od tih reakcija su veoma ozbiljne, uključujući gubitak svijesti i smrt, kao što je to objavljeno još u februaru 1994.g. u izvještaju Zavoda za Zdravlje i Zdravstvene Usluge (Department of Health and Human Services). Nekoliko od 90 različitih zabilježenih simptoma izazvanih od strane aspartama, koji su navedeni u ovom izvještaju uključuju: glavobolja/migrena, vrtoglavica, gubitak svjesti, mučnina, utrnulost, grčenje mišića, povećanje težine, osip na koži, depresija, zamor, razdražljivost, ubrzanje rada srca, nesanica, problemi sa vidom uključujući i gubitak vida, gubitak sluha, palpitacija srca, smetnje kod disanja, napadi nemira i panike, smetnje u govoru, gubitak ukusa, vrtoglavica, tinitus, gubitak pamćenja i bolovi u zglobovima.

Prema naučnicima koji su radili na proučavanju sporednih efekata aspartama, sljedeće hronične bolesti mogu da budu prouzrokovane, podstaknute ili pogoršane u slučaju konzumiranja ove supstance: tumori na mozgu, multipla skleroza, epilepsija, sindrom hroničnog zamora, (chronic fatigue syndrome, prim. prev.) parkinsonova bolest, alchajmerova bolest, mentalna retardacija, limfoma, deformacije kod novorođenčadi, fibromijalgija i dijabetes.
Aspartam se sastoji od tri hemikalije: aspartamska kiselina, fenilalanin i metanol. U knjizi, Prescription for Nutritional Healing, (autori James i Phyllis Balch), aspartam je svrstan u kategoriju “kemijskih otrova.”
Aspartam nalazimo u gotovo svim proizvodima sa natpisom “bez šećera” prije svega u “light” osvježavajućim pićima pa i u žvakaćim gumama (fenilalanin), dijetetskih napicima, “light” jogurtima i slično. Aspartam je umjetni zaslađivač, koji se dodaje mnogim napicima (dijetalna pića) i jelima (jogurti – light) i slatkišima (Tik-tak bombonima, žvakaćim gumama).