Mar 27, 2011

Ayurveda - Umetnost življenja
Ajurveda je nauka života i isceljivanja; gde je telu, Umu i Duhu
data podjednaka važnost.

Ovo putovanje hiljadama milja preko Indije i šire, vodi vas na
jedinstveno pesnično putovanje, gde srećemo izvanrednog
čoveka medicine ili jednostavno rečeno, seljaka, koji živi u
harmoniji sa prirodom.

"Nada je put prirode koji nam omogućava da preživimo kako
bi otkrili njenu samu suštinu."