Mar 19, 2011

Codex Alimentarius u Srbiji - Nikola Aleksić


Legalizovani genocid - da li je moguće da nam je potpuno sve jedno?!

Ekološki pokret iz Novog Sada, Nikola Aleksić u emisiji "Informativni Razgovor"