Mar 19, 2011

Future by Design / Venus Project

Šta reći o Jacque Fresco-u, bistrom 93-godišnjaku, projektantu, autoru, predavaču, vizionaru, izumitelju, društvenom inžinjeru,… osim upoznajte lik i delo ovog izuzetnog čoveka, koji je gotovo sigurno stotinak do dvesta godina ispred svog vremena …