Mar 23, 2011

G.I.Gurdjijev: Susreti za izvanrednim ljudima

G.I.Gurdjieff
"Meetings With Remarkable Men" (1979)Film je režirao čuveni Peter Brook, jedan od mnogih umetnika i intelektualaca koji su bili pod uticajem ovog sistema. Plesovi koji su prikazani u ovom filmu su autentični. Glumci koji su igrali u ovom filmu pripremali su se za scene tako što su i sami izvodili pokrete sve do momenta ulaska u totalnu kreaciju, improvizaciju, kada se pokret napušta kao zadat.

O ovome je svedočio glumac Dragan Maksimović, koji je (što je malo poznato) tumačio glavnu ulogu. Igrao je samog Gurđijeva.

Od tada, pa do svoje nedavne smrti, nije sebe prestao da smatra tragačem za sopstvenim pokretom.


„Pamti sebe uvek i svuda."
• • •
"Seti se da si ovde došao sa prethodnim razumevanjem
o neophodnosti borbe sa sobom -- samo sa sobom.
toga budi zahvalan svakom ko ti pruži tu mogućnost."
• • •
"Jedno od najboljih sredstava za buđenje želje za radom na sebi
je uvid da možeš umreti u svakom trenutku.
Ali prvo moraš naučiti da TO imaš na umu."
~ Gregorij Ivanovič Gurdjijev