Mar 27, 2011

Graham Hancock - Drevna Istorija


Intervju Davida Wilcock-a sa Graham Hencock-om o njegovoj knjizi
"Otisci Bogova" (Fingerprints of the Gods) ali i temama poput metafizike, duhovnosti i drevne istorije, kao što su Atlantida, piramide, Zavetni kovčeg, misteriji iza Sfinge, Ayahuasci...

Graham Hencock je dugo godina radio za poznate novine "The Economist", u kojima je odradio i svoj poslednji novinarski posao, nakon čega se posvetio pisanju knjiga i istraživanju starih mitova i legendi, ne bi li došao do dokaza o postojanju pretpotopske civilizacije koja je bila razvijenija nego što se misli ili zna u sadašnjoj mainstream nauci.

Prva Grahamova knjiga koja je postigla veliki uspeh je bila "Gospodari  Siromaštva" (Lords of Powerty), i govorila je o prestižu, korupciji, zloupotrebi moći i iskorišćavanju raznih dobrotvornih fondova, namenjenih trećem svetu, tj Africi i drugim zemljama, a u sopstvene svrhe od strane 'dobročinitelja'.