Mar 19, 2011

Gregg Braden – Osećaji, Energija i Svest

Gregg Braden nas vodi na kratak put kroz svest koja povezuje naše osjećaje sa stvarnošću.
Da li smo svi povezani? Da li smo jedno? Da li smo dio našeg svijeta? Da li smo dio jedni drugih? Da li smo dio zemlje i promjena na zemlji?
- Deo odgovora je u ovom filmiću, a za ostatak se pobrinite sami.