Mar 19, 2011

Na pragu novog vremena (3) – Uspešna predvidjanja ESa


Nadam se da nalazite ovu teoriju u najmanju ruku intrigantnom.
A mi nastavljamo sa jos drskijom hipotezom.

Obično kad je u teoriji, spajam s kosmologijom Električnog svemira – setim se čudovista dr. Frankensteina – specifično njegova nastanka.
  - Zašto?

Proverite u sledećem nastavku pod imenom
"Na pragu novog vremena (4) Zemlja raste?"