Mar 23, 2011

Najveći problem modernog sveta – (Novac kao dug)

Kako se već vidi po naslovu ova serija će poslužiti kao jednostavna informativna platforma pristupačna većini ljudi.

Prezentacija ce pružiti priliku svima proširiti pojašnjenje o uzroku većine zla koje je zadesilo moderno društvo i koje leži na izvoru današnje svetske finansijske krize.

Playlista (link)

 


Istraživanje uzroka problema koji mora biti rešen kako bi došlo do bilo kakve konkretne i značajne promene u svetu. Promene koja bi zaustavila i preokrenula negativne trendove u razvoju naše civilizacije.


Esencijalno znanje za bolju budućnost.