Mar 23, 2011

NRZ - Električni automobil

Jeste li znali da je prvi automobil koji je Ferdinand Porsche napravio početkom 20. stoljeća koristio električne motore, a ne motor s unutarnjim sagorijevanjem?
Porsche čak nije bio niti osobito originalan budući da je u to vrijeme veliki broj automobila koristio električnu energiju za svoj pogon.
Prvi električni automobili pojavili su se 1830-ih, a 1897. godine cijela flota newyorških taksija bila je električna - dapače, na prijelazu 20. stoljeća na cestama je bilo najviše električnih automobila. Sudbinu prvih električnih automobila zapečatilo je nekoliko događaja pa su zamrli sve do naftne krize sedamdesetih, a novi boom u razvoju električnih automobila dogodio se početkom devedesetih kad su u SAD-u doneseni zakoni o ekološki čistijim automobilima koji ne onečišćuju zrak. No, ni taj pokušaj nije bio dugog vijeka. U najnovije vrijeme, i u svijetu i kod nas, konstruktora i dizajnera električnih automobila opet ima sve više.