Mar 11, 2011

Pad Republike - Predsedništvo Baraka Obame

[Fall of the Republic: The Presidency Barack Obama]

"Pad Republike" -- je film Aleksa Dzonsa. Film govori o tome kako multinacionalne kompanije uništavaju američku privredu .


Lideri izjavljuju da će stvoriti novu svetsku vladu i da će dolar biti zamenjen novom globalnom valutom.Diktatura je u završnoj fazi , a zakoni koji štite osnovna ljudska prava, ukinuti u celom svetu. Medjunarodni režim pod upravom UN-a korporativno izabrane elite, hoće da uspostave planetarni sistem oporezivanja, svih ljudskih aktivnosti i uspostavljanje ropstva.


Kreatori predstavljaju Obamu kao Spasitelja sveta, a on je Trojanski konj, proizveden da umiri narod . Ovaj film prikazuje arhitekturu novog svetskog poretka i šta vladajuća elita priprema za čovečanstvo.