Mar 16, 2011

S.O.S Zdravlje – 3.deo – Živa u ustima

Svima su poznate srebrne amalgamske plombe, one sto ih većina imamo ugradjene u naše vilice, srebrne, visokog sjaja, viskoznosti i posebne ružnoće.

U ovoj seriji videćete zapanjujuće video-dokaze o živinim isparenjima koje konstantno izlaze iz starih srebrnih amalgamskih plombi koje su donedavno bile u širokoj upotrebi. Naime, amalgamske plombe sadrže kombinaciju metala i živu koja se pri svakoj aktivnosti naše vilice isparava unutar korena zuba i vrlo je pogubna za naše zdravlje, a posebno za naš mozak.

Većina starijeg stanovništva u životnoj dobi od kasnih 20-ih pa na više, sigurno imaju jednu ili dve, ako ne i više ovakvih plombi u ustima.

Upravo te bele plombe se sve češće ugradjuju, ali amalgamske plombe još su uvek aktualne. Problem je što većina nas ni ne razmišlja o tome kakve su to plombe, a kamoli da li su opasne za naše zdravlje.


Smatrajte se upozorenim.