Mar 23, 2011

• U srcu tame •

Lako ćete naći preko google potrage kako je Henry Kissinger svedočio u vezi NSSM 200 dokumenta pred Kongresom SAD-a. U tom je svedočenju potvrdio da je kontrola populacije na svetskom nivou strateški cilj vlade SAD-a.


Takav stav video se i u 1970-im kroz propagandne filmove poput SF filma ”Soylent Green” koji naoko kritikuje beskrupuloznost korporacija, ali ustvari reklamira viziju eugeničara koji leže u korenu institucionaliziranih pokreta za očuvanje životne sredine.

Velika prevara antropogenog globalnog zagrevanja koja uništava industriju – posebno u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju odnosnu populaciju tih država – delimično je razotkrivena u seriji “Velika prevara globalnog zagrevanja”

Eugeničari ... psihopate su skrojile plan ... a da li će uspeti?KISINDŽEROVA KONTROLA "MANJE VREDNOG DELA" POPULACIJE

Kisindžer je neprestano leteo po celom svetu, svim meridijanima manipulišući US administracijom i stranim vladama. Godine 1969. bio je na čelu Ministarstva spoljnih poslova i Veća za nacionalnu bezbednost u Nixonovoj administraciji. Predsednik je službeno bio Nixon, ali vladom je upravljao Kisindžer.

Na njegov predlog Nixon je postavio Laurancea Rockefellera (TC, CFR, Bil.) da vodi posebnu komisiju o rastu stanovništva. Ista je 1972. preporučila da se u Americi počnu sprovoditi mere kontrole rasta stanovništva (tj. „manje vrednog" dela populacije).

Nakon razgovora s Rimskim klubom, čiji je i sam istaknuti član, Kisindžer je kasnije osnovao još dve organizacije sa zadatkom obuzdavanja rasta stanovništva unutar ministarstava kojima je upravljao čeličnom rukom. Od 1968. do 1977. godine budžet USAID-ovog programa izdvajanja za zdravstvene projekte smanjen je za 40 miliona dolara, dok su budžeti programa usmerenih na obuzdavanje rasta stanovništva povećani za 100 miliona dolara.


Početkom 1970-ih Kissinger je zatražio od Kancelarije za populaciona pitanja u okviru Ministarstva spoljnih poslova da izradi studiju o Srednjoj/Južnoj Americi i Africi. U velikoj meri je to vodilo ka režiranju „građanskih ratova" u zemljama Srednje Amerike i Afrike, rezultat toga su bili strašna glad i umiranje te nezamisliva patnja. Bilo je to sredstvo da se svetsko stanovništvo ciljano smanji, kao što su to i laboratorijski proizvedene bolesti. Politiku Sjedinjenih Država-Kissingera (Elite) izneo je Thomas Ferguson, mentor obaveštajnih agenata u Latinskoj Americi za potrebe Kancelarije za Populaciona pitanja.

On je rekao:
“Sav naš rad obeležava samo jedna tema - moramo smanjiti nivo svetskog stanovništva. Ili će to one [vlade] učiniti na naš način, urednim i čistim metodama, ili će upasti u takav haos kakav imamo u Salvadoru, Iranu ili Bejrutu [sve u režiji Kissingera]. Rast stanovništva je politički problem. Kada stanovništvo izmakne kontroli, smanjiti mu broj može samo jedna autoritarna vlast, pa čak i fašizam. [Bolje rečeno, treba vam 'problem'da opravdate fašizam.]”

Ferguson kaže dalje:

“...Profesionalce ne zanima smanjivanje broja stanovnika iz humanitarnih razloga ... Mi procenjujemo ograničenja resursa. Procenjujemo naše strateške potrebe i tvrdimo da ova zemlja mora redukovati svoje stanovništvo ili ćemo upasti u nevolje. Zato su preduzeti određeni koraci. Salvador je primer gde je naš neuspeh da smanjimo broj stanovnika jednostavnim metodama stvorio temelje za krizu nacionalne bezbednosti. Salvadorske vlasti nisu primenile naše programe redukovanja stanovništva. Zato sada imaju građanski rat.... Očekuju ih raseljenost stanovništva i nestašica hrane. Onde je još uvek previše ljudi."

Evo još nekih bisera g. Fergusona:

„Kako biste brzo redukovali stanovništvo sve muške pripadnike tog naroda morate uvući u borbu i morate pobiti popriličan broj plodnih osoba ženskog roda u dobi kada mogu zatrudneti... [Reče on, govoreći o građanskom ratu u Salvadoru]. Trenutno, vi ubijate vrlo malo osoba muškog pola i nedovoljno plodnih osoba ženskog roda, pa će se tako izjaloviti zadatak redukovanja stanovništva ... Kada bi ovakav rat potrajao 30 do 40 godina, tada bi se nešto moglo postići. Nažalost, ovakvih primera za proučavanje nemamo mnogo."

Znam kako je grozno znati da bilo ko može ovako gledati na život, ali g. Ferguson vrlo dobro opisuje, u glavnim crtama, stav Elite, njenog Ministarstva spoljnih poslova SAD-a i Rimskog kluba. Jasno vam je sa kakvim neljudima čovečanstvo ima posla. Fergusonove reči su u stvari reči ZVERi – piramidalne organizacije svetske vlasti iz najcrnje tame, reči globalnih fašista/satanista!


Podudarajući se sa početkom rada Rimskog kluba 1968. godine, pojavila se knjiga profesora Paula R. Ehrhcha Populaciona bomba (The Population Bomb) koja je prodata u preko 20 miliona primeraka. Profesor u knjizi piše:

„Naš položaj zahteva da preduzmemo trenutno akciju u našoj zemlji i da popularišemo delotvornu akciju u svetu. Na domaćoj teritoriji kontroli rasta stanovništva moramo pristupiti, nadajmo se, kroz sistem podsticanja i kazni, ali i prisilnim merama ako metode dobrovoljnog pristupa podbace ... Više sebi ne možemo dopustiti da samo lečimo simptome kancerogenog rasta stanovništva; sam taj rak jednostavno moramo odseći."

Ehrlich je bio biolog na Univerzitetu Stanford pod nadzorom Elite, a njegova supruga Anne bila je članica Rimskog kluba. On je izjavio da bi obaveznu kontrolu rađanja vlasti mogle nametnuti tako DA DODAJU „PROVIZORNE STERILIZATORE U VODOVODE ILI U OSNOVNE NAMIRNICE”.

Šta kažete na ovo?

Pre više od 40 godina umobolni stručnjaci globalnih vlastelina su već govorili o trovanju vodovoda sterilizatorskim supstancama. Dakle, one priče o ubacivanju u vodovodne sisteme za prečišćavanje, tona fluorida i te kako “pije vodu”. A gde su tek onolike supstance za koje i ne znamo. Ne znam kakva je situaciju po Srbiji i u regionu po ovom pitanju ali je poznata činjenica da se u oko “dve trećine” vodovoda u SAD odavno ubacuju ovi otrovi, mislim na fluorid pre svih. Ako je tačna ova informacija, ovo je ovo monstruozno. Građani SAD su izgleda među prvim zamorčićima.

Da bi sproveli svoje namere trovanja vode u vodovodima, monstrumi moraju ili imati svoje plaćenike u okviru JP ili jednostavno otkupiti vodovod od lokalne uprave. Zato prijatelji ne dozvolite da se vrše privatizacije ovih strateških preduzeća. U Novom Sadu su pokušali prodati vodovod nekoj francuskoj firmi ali je sprovedena peticija za raspisivanje referenduma. Za sada nema dalje priče o prodaji...

Pogledajte industriju hrane... gotovo je čitava u rukama korporacija globalnih vlastelina. To više nije hrana već otrov ... prepun silnih emulgatora, nitrata, fosfata ... pročitajte sastav. Naravno ovi se opravdavaju raznim “naučnim” teorijama o njihovoj korisnosti u ishrani...

• • • • • • • •

Napravio bih, takodje, mali osvrt na poslednja dva video isečka sa liste, naravno reč je Džordžijskim smernicama.
"Američki Stonehedge" podignut je na brdu iznad Elbert County, Georgia, USA, 22.marta 1980. s kraćim napisima na sumeranskom, egipatskim hieroglifima, klasičnom grčkom i sanskrtu, te glavnim tekstom na engleskom, španjolskom, swahili, hindu, hebrejskom, arapskom, starokineskom i ruskom.


U Okrugu Elber u Georgiji, u SAD-u, na jednom od najviših brežuljaka stoji masivan, 107 tona težak spomenik. Na prvi pogled iz daljine podseća na evropske neolitske spomenike poput Stonehengea. Međutim, za razliku od tih istorijskih tvorevina, ova u Džordžiji je savremena i na svoje okomito postavljene četiri granitne ploče (5,9 m) na kojima leži vodoravno položena jedna manja, ima na osam savremenih jezika (engleski, španjolski, svahili, hindi, hebrejski, arapski, kineski, ruski) ugraviran tekst. Taj tekst predstavlja svojevrsne programatske i globalne Smernice, a spomenik se naziva The Georgia Guidestones, kolokvijalno nazvan Američki Stonehenge. Istorija ovog spomenika zapravo je obavijena izmaglicom jer niko tačno ne zna identitet osobe ili osoba koje su naručile njegovo postavljanje.  Poznato je tek da je u mesecu julu, 1979. g. u ured tvrtke Elberton Granite Finishing ušao muškarac u skupocenom odelu koji se predstavio kao R. C. Christian te rekao da predstavlja grupu ljudi koja želi naručiti neobično veliko i kompleksno zdanje koje će preneti poruku čovečanstvu. Taj objekt će takođe biti kompas, kalendar i sat. Ubrzo je i sam Christian priznao da je reč o pseudonimu, ali do danas niko nije saznao pravo ime te osobe niti osoba koje je navodno predstavljao. No svako ko zna nešto o istoriji tajnih društava na zapadu odmah će primetitii da je deklarirano ime zapravo varijacija na ime legendarnog osnivača tajnog Reda Rozenkrojcera, Christiana Rosenkreuza (rosen – ružin, kreuz – križ) iz ranog 15. veka. Christian je rekao da on i njegova skupina planiraju ovo preko dvadeset godina i da žele ostati zauvek anonimni. (Opširniju priču o narudžbi i realizaciji projekta te o R. C. Christianu pročitajte ovde.) Spomenik je dovršen 22. marta 1980. g.
Posvećen je istrebljenju ljudskog roda.
Tekst na engleskom:


I Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature
II Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity.
III Unite humanity with a living new language.
IV Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason.
V Protect people and nations with fair laws and just courts.
VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court
VII Avoid petty laws and useless officials.
VIII Balance personal rights with social duties.
IX Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite.
X Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature.

Prevod na srpsko-hrvatski:
  1. Održavajte ljudski rod ispod 500 000 000 u neprestanoj ravnoteži s prirodom.
  2. Upravljajte mudro reprodukcijom – unapređujući kondiciju i raznolikost.
  3. Ujedinite čovečanstvo novim živućim jezikom.
  4. Upravljajte strašću – verom – tradicijom i svim stvarima uravnoteženo i razborito.
  5. Štitite narode i nacije poštenim zakonima i pravednim sudovima.
  6. Neka sve nacije vladaju interno rešavajući spoljno-političke probleme na svetskom sudu.
  7. Izbegavajte uskogrude zakone i bespotrebne službenike.
  8. Održavajte ravnotežu između ličnih prava i društvenih dužnosti.
  9. Veličajte istinu – lepotu – ljubav, tražeći sklad s beskonačnim.
  10. Ne budite rak na Zemlji, ostavite prostora prirodi, ostavite prostora prirodi.

• • •

Astronomska dimenzija spomenika ogleda se u nekoliko aspekata. Četiri nosive ploče orijentirane su u skladu s godišnjim prividnim Sunčevim kretanjem, odnosno nagnućem Zemljine osi. Središnji kameni stup ispunjava dvije funkcije. Rupa koja se u njemu nalazi omogućava da se u svakom trenutku kroz njega vidi Severnjača. Zatim je tu prorez koji je poravnat s godišnjim kretanjem Sunca, odnosno s položajem izlazećeg Sunca tioekom ekvinocija i solsticija. Vodoravna ploča na vrhu kao glavnu funkciju ima rupicu kroz koju svakoga dana u podne probija Sunčev snop svetlosti označavajući na središnjem okomitom stupu datum odnosno koji je dan u godini.

Na samom vrhu vodoravno položene ploče ugravirana je poruka:


"Neka ovo budu smjernice ka dobu razboritosti"


Ista je poruka ugravirana na njenim rubnim stranicama vidljivim odozdo i to na četiri izumrla pisma: sumerskom klinastom, sanskritu, egipatskim hijeroglifima i starogrčkom. U podnožju se nalazi tzv. ploča objašnjenja na kojoj su ugravirani tehnički podaci i opis karakteristika samog spomenika i njegovog sadržaja.

Mnogi će se zgranuti na ove podatke o spomeniku iz Geogije, a sigurno će biti i onih koji će biti oduševljeni, osobito ako naginju nekom obliku new age-a kao što je wicca ili neka druga 'make belive' zavrzlama proizašla iz Iluminatske kuhinje ..

Oni hršćanski religiozno indoktrinirani odmah će prihvatiti interpretaciju spomenika kao satanskih 10 zapovesti, dok će informisaniji prepoznati sličnosti uputa o kontroli ljudske populacije s programskim ciljevima eugeničkog pokreta među naučnicima Amerike i Europe krajem 19. i polovinom 20. veka koji su planirali i provodili sterilizaciju određenih segmenata društva poput zatvorenika i mentalno obolelih, a što je imalo svoj finiš u njihovoj povezanosti (finansijskoj) u projektu Trećeg Rajha koji je čitavim narodima namenio istrebljenje ili redukciju.

Ne bi to bio jedini pokazatelj da Treći Rajh nikada nije okončan već se samo preselio s one strane Atlantika nakon što su nemački naučnici  nakon zarobljavanja rehabilitovani (Operation Paperclip) i angažovni na američkim tajnim i javnim projektima u naoružanju i svemirskoj utrci.

K tome i natpis na novčanici od 1 dolara na kojem piše "Novi svetski poredak" ispod piramidalne građevine i ostalih masonskih simbola, samo nosi vodu na mlin interpretacije da je reč o eliti koja dugoročno teži ostvarenju svetske dominacije pod globalnom vladom i globalnim sudom. Iz ozbiljnosti koncepta i izvedbe spomenika iz Georije neki smatraju da on predstavlja važno mesto za Okultnu Hijerarhiju koja kroz globalne institucije poput Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije, Međunarodnog monetarnog fonda, kroz političke administracije niza zemalja, te naučne i finansijske elite, upravlja svetom u kojem živimo i usmerava ga u željenom smeru. Sve nove i nove bolesti koje se javljaju (AIDS, ptičiji grip, svinjski grip itd.) kao i razvoj genetski modifikovane hrane kojom je moguće učiniti neplodnima čitave populacije, u ovoj interpretaciji objašnjavali bi načine na koje se namerava eliminisati dvanaest tinaestina (12/13) ljudskog stanovništva planete i svesti na preporučenih 500 miliona. Napokon, biće i onih koji će u ovim idejama prepoznati istinski dobronamernu poruku posvećenika i vizionara koji su imali povlašteni ezoterijski uvid u ono što se, prema mnogim predskazanjima i slutnjama, ima dogoditi na Zemlji u bliskoj nam budućnosti.

Socijalna i geo-ekološka kataklizma koju će preživeti tek manji broj, redukovala bi čovečanstvo i razorila postojeći nakaradni, izopačeni društveni i ekonomski poredak i vrednosti, a omogućila svojevrsno resetovanje i uspostavu novog doba na novim načelima. Smernice sa spomenika iz Georgije, arhitektonski postavljene tako da izdrže dogadjaje koje predstoje, predstavljale bi začetnicima te nove civilizacije putokaz ka društvu i ustrojstvu sveta koji bi bio istinski održiv jer bi počivao na načelima  "ravnoteže, pravde i razboritosti".
• • • • • • • •

A sad bih hteo da skrenem na jedan drugi aspekt cele ove monstruozne priče ... Neki od vas možda jesu ili nisu čuli za "Projekat Avalon" i "Projekat Kamelot" ... To su dva projekta koji su pokrenuli Bill Ryan i Kerry Cassidy ... O njima i temama kojima se bave, imaćemo poseban osvrt jer verujemo da treba posvetiti pažnju, dosta pažnje, na ono o čemu pričaju oni i njihovi gosti u emisijama ...
Možda ćete sa puno skepse da pristupite celoj ovoj priči ... i naravno, ohrabrujemo vas da to i učinite jer kritička svest je vrlo bitna ... i kao što je rekao jedan, sad već pokojni, borac za istinu William Milton Cooper : "Čitajte o svemu, slušajte svakog ali ne verujte ničemu što kroz sopstveno istraživanje ne možete da potvrdite". Prvi i vrlo bitan aspekt ove priče, koji želimo da vam predstavimo je takozvana
"Red iz haosa" je jedno od Iluminatskih načela.
U ovom slučaju, red koji su oni isplanirali, iz haosa koji su oni izazvali ...

Sve ovo me navodi samo na jednu misao ... Ko god stoji iza ovoga, nije ljudsko biće ... jer nema ni trunke empatije u celom ovom bolesnom i izopačenom planu ...