Feb 4, 2014

Da li je 0 rh- (negativna) krvna grupa nasledje Anunnakija?

Zašto ljudska vrsta ima tako velik broj različitih krvnih grupa i RH vrednosti ukoliko smo navodno potekli od 'Adama i Eve'?

Biblijska priča nikako neobjašnjava evoluciju.
Šta sada?
Da li je naša vrsta genetski manipulisana ili smo potomci vanzemaljaca iz drugih solarnih sistema?

Kako dolazi do razvoja hemolitičke bolesti?

Zašto ljudi sa RH negativnom grupom krvi imaju veliki IQ?

Pokušaću delemično da vam dam odgovore u tekstu koji sledi ...
KRV BOGOVA

Da li imate RH negativnu grupu krvi? Ukoliko imate, mogli bi da budete direktni potomak drevnih astronauta / Anunnakija iz mitologije drevnog Sumera.

Anunnaki
(u ruci drži šišarku, simbol epifize)
Već duže vreme ljudi pokušavaju da dokažu da nas posećuju vanzemaljci. Ko su ti posetioci? Zašto su dolazili? Zašto su otišli? Da li su otišli?

Mnogi naučnici su uvereni da se moderni čovek razvio od primata sličnog majmunu. Imaju mnogo dokaza da ovu teoriju i dokažu, uključujući i modernu analizu krvi kao i komparativne studije između modernog čoveka i drugih životnih oblika, kao što su čimpanze i Rezus majmun.

Dokazano je da većina ljudi (85%) ima krvni faktor zajednički sa rezus majmunom. Ovo se naziva rezus pozitivna krv. Ili kraće, RH pozitivna. Ovaj faktor je neovisan od A, B i 0 tipa krvi.

U genetici, utvrđeno je da možemo naslediti samo ono što su imali naši preci, osim u slučajevima mutacije. Možemo imati čitav niz kombinacija osobina koje smo nasledili od naših predaka. Ništa manje i ništa više.

S' toga ukoliko su čovjek i majmun nastali od istog pretka, njihova krv bi se isto razvila. Krvni faktori se prenose tačnije nego bilo koja druga karakteristika. Čini se da su moderni čovek i rezus majmun imali istog pretka nekada davno. Svi drugi primati na planeti imaju ovaj RH faktor. Ali ovo izostavlja ljude koji imaju RH negativni faktor. Ukoliko su svi ljudi nastali od istih predaka, njihova krv bi bila kompatibilna. Odakle je došla RH negativna krv? Ukoliko nisu potomci praistorijskog čoveka, da li bi onda mogli da budu potomci drevnih astronauta?

Sve životinje i druga živa bića poznata ljudima mogu da se pare sa bilo kojim pripadnikom svoje vrste. Relativna veličina i boja nepravi veliku razliku. Zašto se onda javlja ova hemolitička bolest kod ljudi ukoliko su svi ljudi iste vrste? Hemolitička bolest je alergijska reakcija koja nastaje kada RH negativna majka nosi RH pozitivno dijete. Njena krv proizvodi antitela da bi uništila tu stranu substancu (isto kao što uništava i virus) i tako uništava nerodjeno dete. Zašto bi telo majke odbacilo njeno sopstveno potomstvo? Nigde se ovo ne dešava prirodno. Jedino se ovo dešava kod mazge, križanca između konja i magarca. Sama ova činjenica ukazuje na mogućnost ukrštanja između sličnih ali genetski drugačijih vrsta.

Niko nije ni pokušao da objasni odakle su došli ljudi sa RH negativnom grupom krvi. Oni koji se razumeju u krvne faktore, priznaju da ovi ljudi moraju biti bar mutacija ako nisu potomci drugačijeg pretka. Ukoliko jesu mutacija, šta je izazvalo tu mutaciju? Zašto nastavlja sa potpuno istim karakteristikama? Zašto tako nasilno odbacuje RH faktor, ukoliko je nasledjeno? Ko je bio taj predak?

RH-negativni ljudi su retki.

Ali, čudno je ... da se osoba sa tipom krvi 0 negativna smatra "Univerzalnim Donatorom". To znači da njegova ili njezina krv se može dati bilo kome, bez obzira na krvnu grupu, bez uzrokovanja transfuzijskih reakcija.

Naučnici su radili testove kako bi utvrdili razlike između RH negativnih i RH pozitivnih osoba.

Rezultati su bili šokantni! RH negativni ljudi su nadprosečne inteligencije, vidoviti, imaju nižu temperaturu tela, povećanu osetljivost na toplotu i sunčevu svetlost, ne mogu dobiti transfuzija krvi od RH pozitivnog donatora, crvenkaste su ili plave kose, zelenih ili smedjih očiju! Neki čak imaju dodatne pršljenove ili rebra.

RH negativna krv nije sledila originalan evolutivni put, kao da je neko izvršio intervenciju sa strane. U tome se krije objašnjenje za ovako napredan DNK.

U Prvoj Mojsijevoj knjizi, glava šest piše: “A kad se ljudi počeše množiti na zemlji, i kćeri im se narodiše, videći sinovi Božiji kćeri čovječije kako su lijepe uzimaše ih za žene, pa im one rađaše sinove.”
Osamnaest hiljada sumerskih glinenih tablica pronađenih u Iraku jasno identifikuju ime onih koji je genetski modifikovali ljudski rod, Sumeri su ih zvali Annunaki (u prevodu: oni koji su došli sa nebesa). Njihov simbol su dve isprepletene zmije koje predstavljaju dvostruku spiralu ljudskog DNK, koji se koristi u medicinskoj profesiji i danas.

Iako sve religije sveta kriju pravu istinu, možda su nas baš Anunnaki stvorili putem genetskog inžinjeringa i učinili nas fizički i emotivno slične. Saznaćemo valjda pravu istinu (ili potvrditi je) nekada u budućnosti ... Za sada nam, i pored nekih konkretnih dokaza, ostaju samo pretpostavke ...

Molekularni biolozi su utvrdili da ljudski DNK ima 25 000 gena koji se sastoje od preko tri milijarde hemijskih baza. Ispostavilo se da je 27 posto našeg DNK nepotreban, odnosno DNK bez funkcije!

Učestalost RH faktora u svijetu
Stanovništvo                  RH-     RH+
Evroposko poreklo        16%     84%
Afričko poreklo             0,9%    99,1%
Neevropsko, neafričko  0,1%    99,9%

U nedostatku bilo drugog objašnjenje za ovo šokantno otkriće, naučnici su sada došli na ideju da je naš genetski kod napisan od strane vanzemaljskog programera koji je napisao dve verzije našeg genetskog koda, veliki kod i osnovni kod.

Naša tzv. neželjena DNK je skrivena i uspavana, samo je naš osnovni kod u funkciji. Činjenice pokazuju da je naš genetski Programer namerno onemogućio veliki broj pa nam je ostavio da koristimo tri posto našeg DNK.


Krvne linije kraljevskih porodica

Često čujemo kako članovi kraljevskih porodica stupaju u brak sa rođacima.
Čak je i princ Philip, suprug kraljice Elizabethe II njen rođak drugog kolena. Iako obični smrtici ismejavaju njihovo neprikrivanje incesta, oni jako dobro znaju šta rade. Svi pripadnici kraljevskih porodica imaju RH negativan i ni po koju cenu ne mešaju sa onih 85 posto sa majmunskim genom. Medjusobne brakove spajaju dogovorima a jedan od simboličnih dogadjaja kroz istoriju je čuveni Bečki novogodišnji bal, gde se dovode deca na 'gledanje', kao što su na Balkanu vašari nekad bili za takve prilike ...


Upravo zbog toga se hemofilija naziva kraljevskom bolesti, jer nastaje mešanjem RH pozitivne i negativne krvi. Da bi se sprečila bolest, ali i mešanje sa smrtnicima majmunskog gena, zakonom su takvi brakovi zabranjeni. Naučnici su dokazali da kada RH negativna žena ostane trudna sa RH pozitivnim partnerom, njeno telo odbacuje i ubija plod ukoliko ne postoji medicinska intervencija.

Takodje, fraza 'plava krv' dolazi od boje RH negativne krvi koja, kada oksidira, poprimi plavu boju.

Da je krvna veza važna, govori i podatak da su sve kraljevske porodice na svetu u rodbinskoj i krvnoj vezi ... Takodje kada pogledamo noviju istoriju, vidimo da su svi američki predsednici u bližim ili daljim rodbinskim odnosima (pogledajte video ispod), a deo ove elitne porodice su i mnoge poznate ličnosti poput Hugh Hefnera, Madonne, Marilyn Monroe, Brad Pitta, Tom Hanksa, Celine Dion i još mnogo drugih ...

U ovu grupu ljudi takodje spadaju članovi, kako ih nazivaju, 13 porodica (Illuminati bloodlines):

Ukoliko ste i dalje zainteresovani za ovu krvnu grupu,
možda Vam ovaj link bude od koristi:
http://rhnegativebloodsecrets.blogspot.com/